roig construcións metálicas

Aviso Legal da Web


Titularidade do Sitio Web

  • Dominio: http://cmroig.com
  • Titular: Roig Construcciones Metálicas S.L.
  • CIF: B-70456207
  • Domicilio Social: Pol. Industrial A Tomada Nº 61, 15940 A Pobra do Caramiñal (A Coruña), Galicia
  • Teléfono: 981 831 321 - 620 915 074
  • Correo Electrónico: cmr@cmroig.com

Uso Xeral do Sitio Web

As presentes condicións xerais de uso dos servizos ofrecidos na url www.cmroig.com, son subscritas por Roig Construcións Metálicas S.L., doutra parte, polo usuario. Os usuarios poden ter acceso e ver o contido deste sitio web gratuitamente, conforme a estes termos e a calquera termo específico descrito en cada contido.

Contido e Uso

Os usuarios que accedan á web de Roig Construcións Metálicas S.L., farano conforme á Lei, a moral, os bos costumes e a orde pública, e obríganse en todo momento a non acceder á web e aos contidos de forma contraria á establecida e/ou con fins ilícitos, lesivos de dereitos e liberdades de terceiros, ou que poidan danar, deteriorar, saturar ou retardar a web, en prexuízo de Roig Construcións Metálicas S.L. ou de terceiros usuarios. Os usuarios non copiarán, distribuirán, difundirán, transformarán, modificarán ou manipularán os contidos.

Os idiomas empregados por Roig Construcións Metálicas S.L. serán o Galego e o Español, sen prexuízo de utilizar outras linguas, tanto nacionais como autonómicas, libremente e sen previo aviso. Roig Construcións Metálicas S.L. non se responsabiliza da non comprensión ou entendemento dos idiomas da web polo usuario, nin das súas consecuencias. FrigBar S.L poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como suprimir e cambiar estes dentro da web, non responsabilizándose das consecuencias que poidan afectar os usuarios.

Propiedade Intelectual e Industrial

O código fonte, os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, as sons, as animacións, o software, os textos, así como a información e os contidos que se recollen en www.cmroig.com están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor de Roig Construcións Metálicas S.L. e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, a súa difusión, nin a súa modificación, transformación ou descompilación, nin demais dereitos recoñecidos legalmente ao seu titular, sen o permiso previo e por escrito do mesmo, Roig Construcións Metálicas S.L.

Roig Construcións Metálicas S.L. velará polo cumprimento das anteriores condicións como polo debido emprego dos contidos presentados nas súas páxinas web, exercitando todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario.

Finalidade

A finalidade deste tratamento de Roig Construcións Metálicas S.L., é o mantemento e xestión da relación co/a usuario/a, así como o labor de información.

Ligazóns

A presenza de ligazóns (links) nas páxinas web de Roig Construcións Metálicas S.L. ten finalidade soamente informativa e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre eles.

Política de Privacidade

Sen prexuízo das condicións, cláusulas ou advertencias específicas que se establecen naquelas áreas, lugares ou formularios de contacto do sitio web a través dos cales o usuario pode realizar unha solicitude de información ou ben establecer comunicación con Roig Construcións Metálicas S.L., establécense a continuación as condicións que rexen o sitio web de Roig Construcións Metálicas S.L. con relación á privacidade e protección de datos de carácter persoal.

Ler política de privacidade

Tes un proxecto en mente?

Grupo Roig

Utilizamos cookies para mellorar os nosos servizos. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso. Podes obter máis información aquí.